Het seminarie behandelt de talige en cognitieve factoren die het schrijven in een vreemde taal beïnvloeden. Na een overzicht van de onderzoeksvraag, zullen de studenten een onderzoeksplan ontwikkelen en een elicitatieprotocol uitwerken om het schrijfproces in het Nederlands als vreemde taal uit te testen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het keystroke-loggingprogramma "Inputlog". De studenten zullen het experimentele protocol, de recrutering van deelnemers en de experimentele uitvoering ontwikkelen. De gegevens worden individueel geanalyseerd, waarbij elke student een deel van de analyse voor zijn rekening neemt. Het effect van de factoren zal worden gemeten op de aan-/afwezigheid van te definiëren linguïstische kenmerken.