Dit college is een onderzoeksseminarie waarbij de studenten een eigen empirisch onderzoek voeren naar de vorm en functie van de linker- en/of rechterperiferie van de uiting in het Nederlands. Daarbij wordt rekening gehouden met regionale variatie, diamesische variatie (gesproeken vs. geschreven vormen van taal), en eventueel de graad van interactiviteit.